współpraca wynajem | 2020

Galeria BWA oferuje swoją przestrzeń na wynajem

Galeria BWA udostępnia swoją przestrzeń na wynajem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Szczegóły
Kierownik Działu Administracji — Tomasz Dąbrowski
administracja@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.19

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/