wydawnictwa publikacje | 12.2019

katalog 26 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2019 >>

wydawnictwa publikacje | 12.2019

NAGRODA Śląska Rzecz — „Głębokie słuchanie” podsumowanie projektu w formie publikacji >>

wydawnictwa publikacje | 2019

piąta część „Sztuki (w) edukacji” — sposoby na aktywną twórczość >>

wydawnictwa publikacje | 2018

Wymiennik — inspiracja do ulepszania edukacyjno-artystycznej pracy >>

wydawnictwa publikacje | 2018

Filip Dujardin „OVERView” — surrealistyczne kompozycje architektury >>

wydawnictwa publikacje | 12.18

publikacja podsumowująca wystawę „Próba sił” >>

wydawnictwa publikacje | 2018

czwarta część publikacji „Sztuka (w) edukacji” >>

wydawnictwa publikacje | 2017

wybrane publikacje dostępne w wersji EPUB >>

wydawnictwa publikacje | 2018

Jerzy Wroński i przyjaciele — publikacja podsumowująca wystawę >>

wydawnictwa publikacje | 12.2017

katalog 25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017 >>

wydawnictwa publikacje | 2017

Linia i chaos — publikacja podsumowująca wystawę >>

wydawnictwa publikacje | 2017

trzecia część publikacji „Sztuka (w) edukacji” >>

wydawnictwa publikacje | 2017

Przesilenia — publikacja towarzysząca wystawie >>

wydawnictwa publikacje | 2016

druga część publikacji „Sztuka (w) edukacji” — dla twórczych rodziców i pedagogów >>

wydawnictwa publikacje | 2016

Rysa na powiece — katalog podsumowujący wystawę >>

wydawnictwa publikacje | 2016

publikacja „Atelier 34zero Muzeum prezentuje Atelier 340 Muzeum” >>

wydawnictwa publikacje | 2016

Widmo — książka podsumowująca wystawę >>

wydawnictwa publikacje | 2015

sztuka (w) edukacji — dla zainteresowanych edukacją poprzez sztukę >>

wydawnictwa publikacje | 2015

publikacja „Miasto” wyróżniona na 56. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2015 >>

wydawnictwa publikacje | 2015

Mocne stąpanie po ziemi — co hipnotyzuje twórców w doświadczeniu podróży na peryferia? >>

wydawnictwa publikacje | 2015

katalog 24 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2015 — nagrodzeni, wyróżnieni, zakwalifikowani >>

wydawnictwa publikacje | 2014

publikacja podsumowująca projekt „Nocne aktywności” >>

wydawnictwa publikacje | 2014

podsumowanie projektów edukacyjnych DSGS! w latach 2012—2014 >>

wydawnictwa publikacje | 2014

katalogi z pracami Jeanine Cohen i Javiera Fernandeza >>

wydawnictwa publikacje | 2014

Nie Ja — pokłosie multimedialnej wystawy >>

wydawnictwa publikacje | 2014

O powstawaniu i ginięciu — książka podsumowująca wystawę >>

wydawnictwa publikacje | 2013

katalogi — Pierre Radisic „Kontelacje”, „Portrety podwójne” >>

wydawnictwa publikacje | 2014

Czas syntezy. Klasycy śląskiej sztuki — broszura >>

wydawnictwa publikacje | 2013

katalog 23 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2013 — nagrodzeni, wyróżnieni, zakwalifikowani >>

wydawnictwa publikacje | 2013

„Andrzej S. Kowalski” — pierwsza tak obszerna prezentacja życia i twórczości artysty >>

wydawnictwa publikacje | 2013

„Mleczne zęby” — książka zawierająca zdjęcia z wystawy oraz teksty >>

wydawnictwa publikacje | 2012

publikacja podsumowująca cykl „Drobnostki” >>

wydawnictwa publikacje | 15.09.12

8. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach — katalog >>

wydawnictwa publikacje | 2012

„Okolice układów” — katalog międzynarodowej wystawy >>

wydawnictwa publikacje | 2012

pierwsza tak obszerna publikacja z pracami Karola Wieczorka już w sprzedaży! >>

wydawnictwa publikacje | 2011

„Nic nie widać” — Nawrot, Kokosiński, Żyniewicz, Szymankiewicz… — podsumowanie cyklu >>

wydawnictwa publikacje

katalog 22 Biennale Plakatu Polskiego Katowice — nagrodzeni, wyróżnieni, zakwalifikowani >>

wydawnictwa publikacje | 23.09.11

katalog Jacquesa Lizène'a REMAKES — pierwsza tak obszerna polskojęzyczna monografia artysty >>

wydawnictwa publikacje | 2011

książka „Labirynt Pamięci. Oblicza zła 1939—2009” — zbiór omówień wideo-artów prezentowanych w ramach wystawy >>

wydawnictwa publikacje | 2010

książka „Jake & Dinos Chapman. W królestwie bezrozumności” >>

wydawnictwa publikacje | 2011

„Post-Gauguin” — zbiór tekstów i prac poruszających problem „nieprzepartej potrzeby i przymusu obrazowania” >>

wydawnictwa publikacje | 2010

„Replikantki” — intymne przekazy artystek (teksty, prace, idee) skumulowane w publikacji >>

wydawnictwa publikacje | 2010

katalog „Jerzy Wroński — obrazy-reliefy, akwarele metamorficzne, kopciogramy” >>

wydawnictwa publikacje | 2010

katalog „Kilkanaście Koanów na (Nie)Istnienie” >>

wydawnictwa publikacje | 2010

katalog „Czarny punkt” Krystian Burda >>

wydawnictwa publikacje

katalog „Stanisław Dróżdż — Początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna. Prace z lat 1967-2007” >>

wydawnictwa publikacje | 2009

„Przypadkowe przyjemności” podsumowanie >>

wydawnictwa publikacje | 2009

21 Biennale Plakatu Polskiego — katalog / podsumowanie >>

wydawnictwa publikacje | 2009

7 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach — katalog >>

wydawnictwa publikacje | 2009

„Polska — Niemcy 4:6” — działania polskich i niemieckich artystów biorących udział w wystawie >>

wydawnictwa publikacje | 2009

katalog „Brygida Wróbel-Kulik — Illebiland” >>

wydawnictwa publikacje | 2008

publikacja „Roger Ballen — Smutek śmierci” >>

wydawnictwa publikacje | 2008

Paweł Warchoł — przekrojowy przegląd rysunków i grafik >>

wydawnictwa publikacje | 2008

„Wszystkie kolory są dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadzają w handlu” >>

wydawnictwa publikacje | 2008

podsumowanie cyklu wystaw „Śląsk active” >>

wydawnictwa publikacje | 2008

książka „Klaus Staeck — bez zlecenia w służbie sztuki i polityki” >>

wydawnictwa publikacje | 2008

MEDIUM... POST... MORTEM... (Wolumin I & II) >>

wydawnictwa publikacje | 2007

„Przestrzenie Jerzego Kałuckiego” — monografia >>

wydawnictwa publikacje | 2007

katalog „Jacek Rykała — Raj utracony?” >>

wydawnictwa publikacje | 2007

„Armando” — sztuka, która skupia się na fenomenach przemocy i zła >>

wydawnictwa publikacje | 2007

„Bogusz — artysta i animator” — monografia >>

wydawnictwa publikacje | 2007

20 Biennale Plakatu Polskiego — katalog / podsumowanie >>

wydawnictwa publikacje | 2007

„Pewna Finlandia” — współczesna sztuka fińska w BWA >>

wydawnictwa publikacje | 2007

„Kolekcja sztuki współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” >>

wydawnictwa publikacje | 2007

„Peter i Pierre. Peter Bramsen i Pierre Alechinsky — 40 lat artystycznej przyjaźni” >>

wydawnictwa publikacje | 2007

Ireneusz Walczak „Budowanie tożsamości” — katalog z wystawy >>

wydawnictwa publikacje | 2006

6 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach — katalog >>

wydawnictwa publikacje | 2006

JESTEM — malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, instalacje, multimedia — wystawa Śląskiego Środowiska Twórczego >>

wydawnictwa publikacje | 2006

W stronę Innego. Obserwacje i interwencje — publikacja >>

wydawnictwa publikacje | 2005

„Gerhard Richter — Przegląd” — prace z komentarzem Dietera Schwarza >>

wydawnictwa publikacje | 2001

„Gerhard Richter — Survey” >>

wydawnictwa publikacje | 2001

„Sport w sztuce” — ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie >>

wydawnictwa publikacje | 2005

„Jerzy Lewczyński. Archeologia fotografii” >>

wydawnictwa publikacje | 2005

katalog „Signal box/Nastawnia” o znaku w sztuce >>

wydawnictwa publikacje | 2005

Urszula Broll — publikacja przybliżająca życie i twórczość artystki >>

wydawnictwa publikacje | 2004

katalog „Zbigniew Blukacz — poza horyzont” >>

wydawnictwa publikacje | 2004

„Michał Kliś. Plakat/Poster” >>

wydawnictwa publikacje | 2004

20 plenerów spod znaku geometrii — dokumentacja dziejów międzynarodowego pleneru-sympozjum >>

wydawnictwa publikacje | 2004

„Katowicki Underground Artystyczny po 1953 roku” >>

wydawnictwa publikacje | 2003

„Tomasz Struk — Grand Prix MTG 2000, Grand Prix TGP 2000” >>

wydawnictwa publikacje | 2003

Joanna Piech — grafika >>

wydawnictwa publikacje | 2003

Roman Kalarus — plakat, grafika, rysunek, … >>

wydawnictwa publikacje | 2003

Sol Invictus. Malarstwo a chrześcijaństwo we współczesnej sztuce polskiej >>

wydawnictwa publikacje | 2002

katalog prac Andrzeja Pawłowskiego >>

wydawnictwa publikacje | 2002

poszukiwanie ładu w malarstwie Ewy Zawadzkiej >>

wydawnictwa publikacje | 2002

„Jiří Anderle. Patrząc za siebie i przed siebie” >>

wydawnictwa publikacje | 2002

„Adam Romaniuk — pismo wyobraźni” wyzwanie nowego warsztatu >>

wydawnictwa publikacje | 2001

Trzy tematy biblijne — publikacja towarzysząca wystawie VIII Biennale Sztuki Wobec Wartości >>

wydawnictwa publikacje | 2001

Oblicza śmierci we współczesnej sztuce polskiej >>

wydawnictwa publikacje | 2001

Jan Młodożeniec. PortArt. — próba spojrzenia na spuściznę artysty >>

wydawnictwa publikacje | 2001

„Metropolis” — Roman Maciuszkiewicz >>

wydawnictwa publikacje | 2001

„Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach 1949-1999” monografia Galerii autorstwa Marka Meschnika >>

wydawnictwa publikacje | 2000

katalog malarstwa Renaty Bonczar >>

wydawnictwa publikacje | 1999

Józef Budka — grafika i rysunek >>

wydawnictwa publikacje | 1999

„Ludwik Poniewiera. Peinture” >>

wydawnictwa publikacje | 1999

Andrzej Urbanowicz. Splendor Solis 1999/2000 >>

wydawnictwa publikacje | 1999

K-dron, nowy kształt geometryczny — Janusz Kapusta >>

wydawnictwa publikacje | 1998

rzeźby i medale Zygmunta Brachmańskiego >>

wydawnictwa publikacje | 1998

Maria Jarema — rzeźbiarka, malarka, scenografka >>

wydawnictwa publikacje | 1998

„Kolekcja grafiki współczesnej Brigitty i Wawrzyńca Węclewiczów” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie >>

wydawnictwa publikacje | 1997

Łukasz Korolkiewicz „Obrazy 1983—1996” >>

wydawnictwa publikacje | 1996

Ferdynand Szypuła — grafika — katalog wystawy retrospektywnej >>

wydawnictwa publikacje | 1996

Jan Berdyszak — retrospektywa wybranych problemów z lat 1962—1995 >>

wydawnictwa publikacje | 1995

„Magdalena Abakanowicz” Mariusz Hermansdorfer >>

wydawnictwa publikacje | 1990

„Enklawa” — wystawa towarzysząca Międzynarodowym Targom Sztuki „Interart” >>

wydawnictwa publikacje

„Remanenty” Jerzy Duda-Gracz >>

wydawnictwa publikacje

Tadeusz Czober — malarstwo, grafika, rysunek >>

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/