wydawnictwa publikacje | 2018

Wymiennik — inspiracja do ulepszania edukacyjno-artystycznej pracy

Jedną z rzeczy, którą uważam za najbardziej wartościową w swojej pracy, jest spotkanie z drugim człowiekiem. Z uczestnikiem twórczego działania, z innym edukatorem sztuki, animatorem kultury, artystą. Towarzyszy mi  nieustające zdumienie i zachwyt tym, jak odmienne mogą być spostrzeżenia, interpretacje, metody pracy w obrębie jednego tematu. To zawsze jest dla mnie bezcenna lekcja, stwarzająca możliwość obserwacji, poznania, wymiany, inspiracji — uchwycenia tego, co dla mnie najważniejsze i przekucia w nową, inną jakość.

Ta publikacja jest efektem spotkań ze wspaniałymi artystami, edukatorami, animatorami, pedagogami. Jest platformą wymiany, która wypuszcza w obieg otwarty wartościowe praktyki i metody, które mogą stać się inspiracją do ulepszania naszej pracy edukacyjno-artystycznej, do doświadczania sztuki, do samorozwoju.

Redaktorka — Aneta Zasucha (tekst z okładki)

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/