wydawnictwa publikacje | 12.2019

NAGRODA Śląska Rzecz — „Głębokie słuchanie” podsumowanie projektu w formie publikacji

wydarzenia główna galeria | 27.07—1.09

Głębokie słuchanie — projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami Głębokie słuchanie to projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami. Tytuł został zaczerpnięty... 

Głębokie słuchanie to projekt, na który złożyły się wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami. Tytuł został zaczerpnięty z koncepcji kompozytorki Pauline Oliveros, która w ramach głębokiego słuchania praktykowała obserwacje własnego ciała, mające prowadzić do umiejętności nasłuchiwania Innego. Celem tych ćwiczeń miało być przekształcenie nawyków percepcyjnych w celu wykształcenia postawy czujności i otwartości w stosunku do otoczenia. 

Książka jest uzupełnieniem działań zaproszonych artystów (Karoliny Freino, Martyny Łyko, Jolanty Jastrząb, Honoraty Martin, Daniela Koniusza, Tomasza Koszewnika, Norberta Delmana, Karoliny Grzywnowicz, Piotra Bosackiego, Konrada Smoleńskiego, Adriana Kolarczyka, Iwony Demko, Mateusza Kuli, Cecylii Malik), zawiera teksty kulturoznawców, filozofów i badaczy audiosfery dr hab Tomasza Misiaka, dr hab Dariusza Brzostka, dr hab Barbary Stec, dr hab Anny Nacher, dr Justyny Balisz, dr Marty Lisok, Bartosza Zaskórskiego i Marka Styczyńskiego.

dr Marta Lisok — kuratorka

Zajrzyj do środka książki

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/